Mahi tōpū ai te Ratonga Tūmatanui e whai tikanga ai te noho a ngā tāngata o Aotearoa.

Hei te Public Service Act ko te whāinga o te Ratonga Tūmatanui, he tautoko i te kāwanatanga e whai ture ana, e whai ana hoki i te manaporitanga; he tuku kia whakawhanake, kia whakatinana hoki te Kāwanatanga o te me ō muri atu i ā rātou kaupapa here, he tuku i ngā ratonga tūmatanui e kairangi ana, e nahanaha ana hoki, he tautoko i te Kāwanatanga ki te whai i ngā painga te iwi kei te pae tawhiti, he huawaere i te āta whai wāhitanga o te kirirarau, he whakatutuki hoki i ngā mahi i runga i te ture i whakahau ai. E hirahira ana te wāhi ki a mātou i te tautokohanga o te Karauna i ana hononga ki ngā iwi Māori i raro i te Tiriti o Waitangi. Ahakoa he nui ngā momo tūranga mahi, e tapatahi ana ngā kaimahi tūmatanui i roto i te whakaaro nui ki te hāpai i ngā hapori, ka mutu, e arahina ana ā mātou mahi e ngā mātāpono matua me ngā uara o te Ratonga Tūmatanui. 

The Public Service works collectively to make a meaningful difference for New Zealanders. The Public Service Act states that the purpose of the public service is to support constitutional and democratic government, enable both the current Government and successive governments to develop and implement their policies, deliver high-quality and efficient Public Services, support the Government to pursue the long-term public interest, facilitate active citizenship and act in accordance with the law. We have an important role in supporting the Crown in its relationships with Māori under te Tiriti o Waitangi | the Treaty of Waitangi. Whilst there are many diverse roles, all public servants are unified by a spirit of service to the community and guided by the core principles and values of the Public Service in our work.

Te whakapakari i te hononga i waenga i te Māori me te Karauna | Strengthening the Māori Crown relationship 

The Government is committed to improving services and outcomes for Māori and strengthening the Crown’s relationship with Māori. 

This commitment has been enshrined in the Public Service Act 2020, which contains a standalone clause that the role of the Public Service includes supporting the Crown in its relationships with Māori under Te Tiriti ō Waitangi | the Treaty of Waitangi. Read more

Te Arawhiti

Te Arawhiti | Office of Māori Crown Relations is responsible for supporting Māori Crown relationships, building public sector capability to engage with Māori, negotiating settlement of Treaty of Waitangi claims, ensuring Crown agencies meet their Treaty settlement commitments and administering the Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act 2011. Read more

Te Arawhiti has a range of tools and resources to support and guide the Crown to meet its Treaty responsibilities and be able to effectively partner and engage with Māori on a range of issues and build true and practical partnerships. Click here to access their tools.

Te Puni Kōkiri

Te Puni Kōkiri | Ministry of Māori Development was established under the Māori Development Act 1991 to promote “increases in the levels of achievement attained by Māori” in a number of key sectors.  

Te Puni Kōkiri is the principal policy advisor to government on Māori wellbeing and development. Their role includes building Māori capability and capacity, monitoring the effectiveness of public services for Māori, and leading policy advice on specific issues of importance to Māori. Read more

Te Taura Whiri i te Reo Māori | Māori Language Commission

The Māori Language Commission was set up under the Māori Language Act 1987 and continued under Te Ture Reo Māori 2016 | Māori Language Act 2016 to promote the use of Māori as a living language and as an ordinary means of communication.  

Te Ratonga Tūmatanui | the Public Service is identified as one of three priority groups under Maihi Karauna, alongside tamariki and rangatahi | children and young people and tāngata matatau ki te reo | proficient speakers.  This is because the public sector has far reaching interactions with Māori and other New Zealanders. It has a wide geographical reach and a range of activities through which it transacts with the public, including:
  • the face to face delivery of frontline services;
  • through the internet; and
  • in the provision of broadcasting.

“In order for the Crown to recognise the value of the Māori language, and to deliver quality services to Māori communities, it needs to ensure the public sector can ‘speak’ the language itself. By doing so, it will have both a direct and indirect impact on language revitalisation.”

Cabinet directed (CAB MCR-18-MIN-0012 refers) that all departments of the Public Service develop a Māori Language Plan by 30 June 2021, and reflect these in their accountability documents, including Annual Reports and Strategic Intentions

Te Taura Whiri i Te Reo Māori supports public service agencies to develop te reo Māori plans under implementation of Maihi Karauna (Crown’s Strategy for Māori Language Revitalisation). Read more

Last modified: