Te Taunaki e anga whakamua ai te Ratonga Tūmatanui | Public Service Census 2021

E mea ana te taunaki e anga whakamua ai te Ratonga Tūmatanui, koinei te taunaki e anga whakamua ai te Ratonga Tūmatanui.

Ko ngā pārongo ka kohia i Te Taunaki, ka hāpai i tā mātou whakarite i te Ratonga Tūamatanui e tika ana mā te hunga o Aotearoa. Ka ngākau tuwhera, ka kanorau, ka rite hoki ki te urupare.

He aha

Ka ui Te Taunaki i ētahi pātai mōu, mō tō tūranga, mō te whakataurite i te wā mahi me te tāoki, mō te koke i te aramahi, mō ō āheinga ā-ahurea, mō te take i tahuri ai koe ki te Ratonga Tūmatanui, me ō piropiro ki tērā tahuringa ināianei.

He aha ai

E nui ake ai te mārama ki ō te Ratonga Tūmatanui tāngata, ki ō rātou wheako, ki ngā whakahihikotanga, ki te take i tahuri ai rātou ki te Ratonga Tūmatanui.

Ka ārahi ngā hua i ngā whakatau e pai ake ai te Ratonga Tūmatanui i ngā wāhi pēnei i te mahi pīngore, te utu taurite mā ngā tāngata kei ngā tūranga e ōrite ana, te koke i runga i te aramahi, ngā tukanga kimi tangata, me ētahi atu kaupapa.

Kei te āwhina hoki koe i a mātou kia piki ai te mārama ki te kanorau o ngā kaimahi o ngā tari kāwanatanga me te āhua o te whakakanohi i ngā tāngata e manaakitia ana e tātou.

Āhea

Hei a Mei, hei te upoko hoki o o Hune 2021. E pēnei ana ka oti Te Taunaki i te nuinga i roto i te 15-20 miniti.

Ko wai

Tōna 60,000 kaimahi o te Ratonga Tūmatanui i roto i ngā Tari Kāwanatanga 36 ka pōhiritia kia whai wāhi ai ki Te Taunaki, tae atu ana ki ngā kaimahi o ēnei tari o Aotearoa kei Tāwahi e mahi ana. Kāore ngā kaikirimana e mate ki te mahi i Te Taunaki.

Me pēhea

Kei tētahi pae tukutuku haumaru a Te Taunaki e ratoa ana e tētahi kamupene rangahau motuhake, e Research New Zealand. Ka taea te mahi mā tētahi rorohiko, waea rānei ki tētahi pūtirotiro. Mēnā he matarehu, ka taea te whiriwhiri tētahi momotuhi nui. Ka pai te rārangi uiui me ngā taupānga mā te hunga matarehu. Mō ērā e raru ana te takiuru ki te mahi i te rārangi uiui ki te ipruangi, ka taea te rārarangi uiui te whakaoti ki te pepa mā te waea ki tētahi kaiuiui nō Research New Zealand. Ka tukua tōtikatia atu tētahi pōhiri ā-īmēra me te pae hono ki te rārangi uiui ki te wāhitau īmēra o ia kaimahi o te Ratonga Tūmatanui.

Te matatapu

Mātāmua ana te matatapu o āu kōrero. Ka muna ngā urupare, ā kāore e kitea ko wai te kaiurupare mā te titiro ki ngā raraunga. Ka whakamāhia noatia ō pārongo mō te tatau me te rangahau.

He kōrero anō

Haere ki: publicservice.govt.nz/census

Last modified: